Asbestose, Causa de EsquecementoExisten heroes dos que ben pouco se fala.

Moitas son as almas ás que se lle obrigou a abandonar a súa estancia na terra por ter estado expostos a o terrible liquidador humano que é o amianto. Nestes tempos de radioactividade, contaminante e letal, convívese tamén con mais dunha sustancia perigosa para o noso débil organismo humano.

Ese material invisible é letal co tempo. Non paga a pena traballar preto do amianto para ver recortada a vida en saúde e en anos. A toxicidade deste produto aínda non se quere ver, as institucións oficiais sairíalle moi caro recoñecer de maneira masiva as cantidades de mortes que provoca ao día o amianto. Moitas delas non recoñecidas porque aos finados non se lles fai a autopsia oportuna que demostrase as evidencias dos Asbestos.

Palabras coma engrosamento pleural son comúns nas zonas de Galicia, onde moitas persoas serven ou serviron en empresas que os poñía a traballar co asbesto sen que ata ben pouco se tomasen as medidas de seguridade oportunas. Levaban os “buzos” do traballo para casa,  contaminando tamén a mais dunha muller co simple feito de meter na lavadora o peto en cuestión. Aínda lles custa moito, a quen corresponda, tomar decisión legais que recoñezan moitas mortes para afrontar así as indemnizacións oportunas.

Mírase cara outra banda cando se está a ver a cantidade de mortes que provoca o asbesto, as cales, incrementase cada ano. Moitas mortes achácanse a outras patoloxías cando a realidade é ben distinta, preferindo silencialas. Moitas familias loitan polo recoñecemento de morte por Asbestos dos  seus finados. Moitas inxustizas se están a cometer por mor de non recoñecer como tal a Asbestose coma unha letal enfermidade.

Nas propias Forzas Armadas españolas moitos militares estiveron e están expostos ao amianto. Os asbestos nos buques estiveron e, inda están, á orde do día. Tentan formar aos profesionais para manipular o asbesto coas medidas de seguridade oportunas, pero ao final manipúlase ao chou de cada quen. A xente segue estando igual de exposta e as negativas consecuencias futuras chegarán. En tempos futuros moitos militares padecerán, o xa padecen algúns, a enfermidade da asbestose. As autoridades militares silenciarán, ou xa silencian, as súas consecuencias. Está por ver se recoñecerán a estas vítimas coas indemnizacións correspondentes, ou se cadra, se as recoñecen polo menos como tal.

O asbesto recorta a vida da xente exposta en moitos anos, unha vez inxerido ou respirado, ten un período de latencia de entre quince ou vinte para causar o desenlace fatal. O amianto é veleno. Un veleno ten que desaparecer de todos os ámbitos das nosas vidas.

A xustiza ten que ser inapelable a prol dos enfermos e recoñecelos como tal, ten que ser impecable coas sancións ás empresas ou institucións que estean utilizando o amianto. a xustiza ten que sentenciar indemnizacións oportunas a quen caia enfermo terminal do asbesto.

Os enfermos de asbesto sofren o esquecemento do goberno, da xustiza e da sociedade. E todo isto ten que cambiar xa.

Escrito by Xurxo Gago Chao

anterior inicio seguinte
logoweb