Os Talleres da Suor

Comprar unha peza de roupa hoxe en día pode chegar a converternos en cómplices dunha globalización macabra que explota e maltrata a seres humanos. O comprador final dun produto téxtil é o que lle dá a razón ao poderoso ante o seu plan de sacar o maior proveito posible, para os seus bens e para a súa empresa, aproveitándose da miseria dos países máis necesitados. Instalando neles os chamados "talleres da suor", onde centos ou miles de persoas amoreadas traballan a sol e sombra polo que custa un DVD. E polo que custa un DVD, ou un xersei, ou un polo, ou un pantalón, ou unha camiseta, ou un vestido, con o diñeiro que custa calquera destas cousas se alimenta unha familia enteira dun país subdesenvolvido durante un mes. E claro, iso hai que aproveitalo, quen o aproveita son as grandes empresas e os seus donos, o tiranos modernos, os tiranos do século XXI.

O comprador non se imaxina sendo unha daquelas desgraciadas persoas que traballaban naquela fábrica téxtil en Savar, no distrito de Daca da capital de Bangladés. O comprador non se imaxina acudindo ao traballo nun enorme edificio de oito pisos agretado, vello, sen mantemento, sen medidas de seguridade. O comprador non se imaxina a cantidade de "talleres da suor" que existen, onde os tiranizados súan suor e sangue. O comprador non se imaxina, tan só compra como parte que é do proceso globalizado.

Nestes tempos tan cambiantes que vivimos hai cousas que non cambian; que se repiten ciclicamente, sobre todo cando actúa a inhumanidade do humano, capaz de tropezar máis de duascentas veces coa mesma pedra, de arrastrar cos seus tropezos a centos ou miles de vidas. Nestes tempos tan cambiantes que vivimos, imos involucionando.

Si, o ser humano involuciona. Os libros de historia deberían de sinalar a esta etapa globalizada como a etapa da "escravitude moderna", onde poderosas empresas se dedican a acudir de boas samaritanas polos lugares do mundo máis débiles en recursos e en dereitos e liberdades sociais para aumentar os seus beneficios e conseguir a "mellor calidade ao menor prezo".

O poderoso; os poderosos, as empresas poderosas, son poderes que inflúen e impiden cambios e melloras para a humanidade, sempre se han de opoñer a todos aqueles cambios que afecten en maior ou menor medida aos seus intereses, sen importarlles sequera que eses cambios sexan totalmente necesarios para o benestar da propia humanidade. Este tipo de poderosos, aliméntanse de xeito infame das persoas que están na miseria, que polo tanto están abocadas á fatalidade. E como están abocadas á fatalidade, acoden a eles de bos samaritanos, para pagarlles uns míseros euros mensuais por unhas infinitas horas traballadas en condicións moi precarias de seguridade laboral e de penosa salubridade. Estes si son tempos de "escravitude moderna".


Vivimos en tempos onde traballan forzosamente máis de vinte millóns de persoas, persoas que son vítimas de explotación laboral en fábricas inhumanas de produción masiva mal pagada, tan mal pagada, que polo simple feito de traballar poden chegar a pagalo coa súa vida.

Comprar unha peza de roupa, hoxe en día, pode chegar a converternos en cómplices de que un edifico colapsase. Cómplices de que un edificio se derrubase rematando coa vida de máis de mil cen persoas. Pódese elixir se ser cómplice ou non da "escravitude laboral" decidíndose por aquelas empresas comprometidas e implicadas polos dereitos e as liberdades das persoas e partidarias de escolarizar os nenos en vez de explotalos traballando.

O actual neoliberalismo parece ser unha fonte de "Escravitude laboral" que vai empapando ás sociedades dos países do mundo con desigualdade, precariedade, inseguridade e inxustiza a través da economía, a globalización, o consumismo.

Escrito de opinión creado por Xurxo M. Gago Chao
anterior inicio seguinte
logoweb