A Escrita da vida

Que non che pesen os anos
nin as páxinas do teu libro
nin as frases nin os parágrafos
nin os puntos e seguido.
Que non che pesen os anos
nin aqueles tiles fuxidos
nin os acentos soberanos
nin os punto e coma xurdidos.
Que non che pesen os anos
nin o número de capítulos
nin os versos cabalgados
nin as diéreses sen sentido.
Que non che pesen os anos
nin os espazos esquecidos
nin os suxeitos kafkianos
nin os abstractos substantivos.
Que non che pesen os anos
nin os verbos repetidos
hai moitos folios en branco
e o teu libro non está finito.

© Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao

anterior inicio seguinte
logoweb