Viran as chaquetas
como viran do muíño as aspas.
Viran as ideas coma
as hélices metálicas.
Voan as ideoloxías
coma lixeiras bolsas plásticas.
Búscase o sol quente
tempos de frío enchente
e realidades pouco prácticas.
 
Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao


 
Debátese, 
e á vez,
disparátase, 
e mentres;
a coherencia vaise. 
Esquécese e vótase. 
E ao son dun hipócrita poder, báilase. 


Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao

Estanse evaporando
os tempos democráticos
e vanse aniquilando
os principios máis pragmáticos.
Estase camiñando
por camiños moi erráticos,
moitos recortes básicos
nestes tempos pouco lóxicos
de orzamentos burocráticos.

Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao

inicio seguinte
logoweb