Repetímonos de maneira cíclica
cos mesmos xestos
e coa mesma mímica,
cos mesmos feitos
e coas mesmas dichas.

Repítense de maneira cíclica
os mesmos sentimentos
e as mesmas políticas,
as mesmas representacións
e as mesmas películas.

Repítense de maneira cíclica
os mesmos chamamentos
e as mesmas razóns perdidas,
as mesmas situacións,
as mesmas indiferenzas coñecidas.

Repítense desilusións
repítense alegrías,
repítense de maneira cíclica
novos desexos para novas vidas.

 Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao

inicio seguinte
logoweb