Moitos adxectivos ten a vida;
 de entre todos,
o máis usado,
 é o de sufrida,
inda que sexa bonita
 de sufrir ninguén se libra.
Dependendo do punto de vista
poder ser desgraciada,
negativa ou positiva.
Pode ser alterada,
amañada, ben vivida.
Inxusta, mal repartida,
ou tamén mal entendida.
Tratase de vivir,
para logo adxectivala
nunha frase ben sentida.

 Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao


Sucesos lacrimóxenos
irritan os nosos ollos
coma a picante cebola,
 laian os pensamentos
tralos sucesos patolóxicos
nunha sociedade tola.

Caese nun decaemento,
decaemento case lóxico
polo inminente futuro
que chega e afoga.

O sentimento positivo
non supera o negativo,
caen versos críticos
 dun xeito imperativo,
a vida chora que chora.

Vese ao lonxe unha abertura,
abertura de esperanza nova;
quen pode, se quere, a toma.

Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao


Falo e calo.
Calo e falo.
Se falo non calo,
se calo non falo.

E escoito, 
inda que non entenda moito.

E de novo calo.

E se non comprendo
 pregunto e falo

Atendo o explicado.
Lembro o escoitado.
Sorpréndome do falado.
Asimilo o non asimilado.

E tomo nota do anotado.

E calo actúo e falo.
E falo actúo e calo.

Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao


Pode cambiar todo
nunha chispa de tempo urxida,
nun instantáneo momento
pásase dun lado a outro
dós sentires da vida.

Crúzanse longas distancias
a vertixinosas velocidades
dende a tristura á alegría
tanto na noite como no día.

Agora gozo e contento,
despois un pouco de sufrimento,
coma un catavento que move o vento.

Poesía creada por Xurxo M. Gago Chao


Hoxe vai de incomprensión.
Falar fala calquera pero o de escoitar non.
Haiche quen expón sen condición,
e haiche quen expón
para esixir logo a súa realidade.
Hoxe vai da verdade.
Hoxe vai de entendemento,
de baixar o volume da voz,
de intentar un achegamento
a unha razón con corazón.
Vai de escoitar as palabras,
vai de forte tesón,
por non impoñer as bravas
unha pretoriana razón.Poesía Creada por Xurxo M. Gago Chao
inicio seguinte
Hai motivos … Unha boa razón fonda e sentida, algo que che pete, ¿que máis dá?, algo que che anime o día, un desexo, un paseo ou un cantar. Unha boa razón fonda e sentida, algo que che pete, ¿que máis dá?, algo que che dea alegría, unha boa melodía, un verso ou un xantar. Unha boa razón fonda e sentida, algo que che pete, ¿que máis dá?, algo que che dea enerxía, lembrar, reflexionar ou meditar, algo que te axudaría inda con chagas a camiñar, algo da túa porfía, dicirlle a vida: - Éche o que hai! Poema de Xurxo M. Gago Chao
tintero

© XURXO M. GAGO CHAO

O Nemetum do Galaicumlogoweb